7 decembrie 2021

Categorie: Uncategorized

Regulament de Ordine Interioară pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din carul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
CUPRINS CAPITOLUL I………………………………………………………………pagina  2 DISPOZIȚII GENERALE………………………………………………………..pagina  2 CAPITOLUL II………………………………………………………………pagina  2 ORGANELE DE CONDUCERE………………………………………………….pagina  2 CAPITOLUL III……………………………………………………………..pagina  3  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FUNCȚIONARILOR PUBLICI………………………pagina  3 DREPTURILE FUNCȚIONARILOR