25 octombrie 2021

Categorie: Uncategorized

ANUNȚ consultare publică_proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, beneficiar Ilisei Răzvan-Gabriel, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Enache Mihaela
Nr. 24649/12.08.2019 ANUNȚ Primăria Oraşului Buhuşi cu sediul în orașul Buhuși, bld. Republicii nr. 5, jud. Bacău În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind

HCL nr. 104/27.06.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extindere canalizare strada 1 Mai, oraș Buhuși, județul Bacău”

HCL nr. 75/29.05.2019

Enache Mihaela
privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019