1 martie 2024

Centralizatorul privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unor functii contractuale vacante, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

  COMISIA DE CONCURS

  NR.  11982 din  28.03.2023

CENTRALIZATOR

privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a functiilor contractuale de executie, de  muncitori calificati, treapta profesionala II si III, în cadrul Serviciul Spatii verzi, din subordinea Consiliului Local Buhusi

Muncitor calificat, treapta profesională II

Nr. Crt. Nr. înregistrare cerere candidat Punctaj obţinut la proba scrisă Punctaj obtinut la proba interviu Punctaj final   Rezultat final
1. 10058/14.03.2023 51 91,66 71,33 ADMIS

Muncitor calificat, treapta profesională III

Nr. Crt. Nr. înregistrare cerere candidat Punctaj obţinut la proba scrisă Punctaj obtinut la proba interviu Punctaj final   Rezultat final
1. 9425/10.03.2023 59,83 90 74,91 ADMIS

Secretar Comisie,

Telita Claudia

print