21 mai 2024

Comunicat de presă – Finanțare nerambursabilă pentru proiectul “Îmbunătățirea calității vieții în orașul Buhuși prin investiții în spații publice și în servicii socio-educative-recreative” cod SMIS 125753

                UAT Orașul Buhuși anunță începerera activităților proiectului “Îmbunătățirea calității vieții în orașul Buhuși prin investiții în spații publice și în servicii socio-educative-recreative” cod SMIS 125753.

 Proiectul este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, prioritatea de investiții 9 b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, conform contractului de finanțare nr.6565 in 09.02.2021 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord Est și UAT Orașul Buhuși.

            Obiectivul general al proiectului  constă în îmbunătățirea calitătii vieții prin investiții în spații publice și în servicii socio educative recreative în orașul buhuși, județul Bacău.

                Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

I.              Îmbunătățirea calității vieții în orașul Buhuși prin investiții în spații publice și în servicii socio-educative-recreative” – Centru Educațional Multifuncțional;

II.            “Îmbunătățirea calității vieții în orașul Buhuși prin investiții în spații publice și în servicii socio-educative-recreative”- Parc Dendrologic și Parc Centru;

III.           “Îmbunătățirea calității vieții în orașul Buhuși prin investiții în spații publice și în servicii socio-educative-recreative”- străzile Mihai Viteazu și Ion Ionescu de la Brad.

             Rezultatele planificate ale proiectului sunt:

  • Beneficiarii infrastructurii sociale modernizate, reabilitate sunt 1805 persoane din care 50 copii aparținând categoriilor vulnerabile, defavorizate și 125 copii și persoane de etnie roma.
  • Beneficiarii infrastructurii recreative modernizate, reabilitate, dotate sunt 21956 de persoane din UAT Orașul Buhuși din care 806 persoane fac parte din categoria persoanelor vulnerabile și 85 de persoane cu dizabilităti.
  • Suprafața spațiu verde la finalul poriectului este de 5751,95 mp .
  • Lungimea drumurilor reabilitate, modernizate este de 1, 138 km.

 Proiectul “Îmbunătățirea calității vieții în orașul Buhuși prin investiții în spații publice și în servicii socio-educative-recreative” cod SMIS 125753 se derulează în localitatea Buhuși județul Bacău, în perioada 01.02.2018-31.12.2023 și are o valoare totala de 23.643.662,28 lei din care valoare eligibilă este 23.287.499,98lei și finanțarea nerambursabila (FEDR) este de 19.794.375,00 lei.

Prin proiectul Îmbunătățirea calității vieții în orașul Buhuși prin investiții în spații publice și în servicii socio-educative-recreative” cod SMIS 125753  UAT Orașul Buhuși are în vedere realizarea unor obiective care se adresează unor categorii sociale diferite reușind astfel să acopere foarte multe nevoi ale comunității locale. Infrastructura culturală și recreativă va avea o largă adresabilitate întrucât va găzdui o gamă largă de activități la care vor putea participa toți locuitorii orașului în funcție de interes și timpul disponibil..

Pentru detalii suplimentare : Numele Maria Oana Timofte, Manager de proiect, tel 0234261220, e-mail : proiecte_buhusi@yahoo.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

 de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

print