21 mai 2024

COMUNICAT DE PRESĂ – Finalizarea proiectului “Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Mihail Andrei” cod SMIS  121237 finanțat din fonduri europene nerambursabile

                                                                                                                                                                                Octombrie 2023

UAT ORAȘUL Buhuși a implementat în perioada decembrie 2017 – octombrie 2023 proiectul “Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Mihail Andrei” cod SMIS  121237, finanțat prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020,  Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ”, operațiunea 10.1.b „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ” .

Proiectul “Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Mihail Andrei” cod SMIS  121237, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  are o valoare totală de 9.353.989,15 lei din care 7.142.786,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.   

Obiectivul principal al priorității de investiții la care a răspuns proiectul este creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din cadrul Școlii gimnaziale Mihail Andrei, orașul Buhuși.

Îndeplinirea acestui obiectiv general a fost condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

Modernizarea infrastructurii școlare în care își desfașoară activitatea Școala Gimnazialș Mihail Andrei, prin reabilitarea și extinderea corpului de clădire în care se desfășoară cursurile și prin reabilitarea sălii și terenului de sport, în vederea creșterii calitatii procesului educativ.

Dotarea clădirii în care își desfășoară activitatea Școala Gimnaziala Mihail Andrei și a terenului de sport aferent, în vederea creșterii calității procesului educativ.

Beneficiarii direcți ai prezentului proiect sunt aproximativ 210 de elevi care urmează cursurile Școala Gimnaziala Mihail Andrei precum și cei 30 de angajați a unități de învățământ.

Cu privire la impactul investiției la nivelul localităţii, domnul Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși a declarat că : “Proiectul de modernizare și reabilitare a Școlii Mihail Andrei are un impact major asupra sistemului educațional din Orașul Buhuși oferind elevilor și profesorilor condiții ridicate pentru efectuarea actului educațional. După mai bine de 15 ani sala de sport a fost redeschisă elevilor fiind dotata cu echipamenete de ultimă generație.”

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe d-na Maria Oana Timofte, Manager de proiect, tel 0234261220, e-mail : proiecte_buhusi@yahoo.com.

Date de contact beneficiar: Buhuși, str. Republicii, nr.5, județul Bacău, România, tel.0234261220, fax 0372898087, e-mail: primariabuhusi@yahoo.com.

print