14 aprilie 2024

COMUNICAT DE PRESA Finalizarea proiectului “Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” cod SMIS 121239 finanțat din fonduri europene nerambursabile

Finalizarea proiectului “Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” cod SMIS  121239

finanțat din fonduri europene nerambursabile

UAT ORAȘUL Buhuși a implementat în perioada decembrie 2017 – decembrie 2023 proiectul “Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” cod SMIS  121239, finanțat prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020,  Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ”, operațiunea 10.1.b „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ” .

Proiectul “Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” cod SMIS  121239, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  are o valoare totală de 6.081.948,25 lei din care 4.951.349,63 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.   

Obiectivul general al proiectului  constă în creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din cadrul Școlii gimnaziale Ștefan cel Mare, orașul Buhuși.

Îndeplinirea acestui obiectiv general a fost condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

Reabilitarea clădirii în care se desfășoară cursurile Școlii gimnaziale Ștefan cel Mare și extinderea acesteia cu un corp nou, cu același regim de înălțime P+1, clădirea în care se desfășoară cursurile și extinderea acesteia cu spații noi pentru toalete.

Dotarea clădirii în care își desfășoară activitatea Școala Gimnaziala Mihail Andrei și a terenului de sport aferent, în vederea creșterii calității procesului educativ.

Beneficiarii direcți ai prezentului proiect sunt aproximativ 135 de elevi care urmează cursurile Școlii gimnaziale Ștefan cel Mare, din care fete 65 și băieți 70.

Suprafața desfășurată a infrastructurii de invățământ reabilitată este de 1375,75 mp.

Cu privire la impactul investiției la nivelul localităţii, domnul Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși a declarat că : “Proiectul de modernizare și reabilitare a Școlii gimnaziale Ștefan cel Mare are un impact major asupra sistemului educațional din Orașul Buhuși oferind elevilor și profesorilor condiții ridicate pentru efectuarea actului educațional.”

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe d-na Maria Oana Timofte, Manager de proiect, tel 0234261220, e-mail : proiecte_buhusi@yahoo.com.

Date de contact beneficiar: Buhuși, str. Republicii, nr.5, județul Bacău, România, tel.0234261220, fax 0372898087, e-mail: primariabuhusi@yahoo.com.

print