2 December 2023

Comunicat de presă

“CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI, DE SERVICIU IN ORASUL BUHUSI, JUD. BACAU”

Numele Beneficiarului: UAT Oraș Buhuși

Obiectivele proiectului: construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri. Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ – cod 025b – Construirea de noi clădiri eficiente energetic (40% Climate Tag și 40% Environmental Tag), respectiv cod 055bis – Alte tipuri de infrastructuri TIC, inclusiv resurse/echipamente informatice la scară largă, centre de date, senzori și alte echipamente fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor de carbon și de eficiență energetică (100% Digital Tag).

Valoarea totală a finanțării nerambursabile a proiectului este de  16.435.438,18 lei, la care se adugă tva aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 3.122.733,25 lei

Data începerii și finalizării proiectului: 06.12.2022 – 06.12.2025

Codul proiectului: C10-I2-8

print