5 martie 2024

COMUNICAT DEMARARE PROIECT – Imbunatatirea capacitatii de raspuns la criza COVID-19, prin investitii speciale in cadrul Spitalului Profesor Doctor Eduard Apetrei Buhusi

Cod proiect 152340

Proiectul este finanțat prin Program Operațional Infrastructura Mare, Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul General al proiectulul este redat de imbunătățirea gradului de pregătire și accelerarea eforturilor de consolidare a capacitatii unitatilor sanitare   esențiale pentru combaterea COVID-19. Proiectul contribuie direct la indeplinirea obiectivului Axei 9 si a Prioritatii de investitii 9.1, avand scopul de a finanta sistemul medical public, in vederea capacitatii de gestionare, a situatiei de urgenta cauzata de criza sanitara COVID-19.Evolutia nefavorabila a situatiei epidemiologice actuale datorita raspandirii coronavirusului SARS-COV-2 a determinat cresterea cerintelor de fluide medicale, oxigen, aer comprimat, vacuum, necesare desfasurarii actului medical ceea ce a impus pentru multe unitati cresterea capacitatii existente de productie. Suplimentar, spitalul ce face obiectul acestei documentatii se confrunta si cu o dotare deficitara si nu respecta standardele in vigoare in ceea ce priveste sursele de alimentare cu fluide medicale, traseele de distributie si posturile finale aferente, inclusiv in ceea ce priveste sistemele de monitorizare si alarmare

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare

– Inainte de interventie: In prezent, Spitalul Profesor Doctor Eduard Apetrei Buhuși se alimenteaza cu oxigen de la 4 surse de producere oxigen medical.  Acestea sunt 2 generatoare de oxigen, fiecare cu un debit de 2,4Nmc/h la presiunea de 5 bar, 2 generatoare de oxigen unul de 16,4Nmc/h si unul de 3,8Nmc/h la presiunea de 5 bar, ca surse principale si de rezerva. Spitalul Profesor Doctor Eduard Apetrei Buhuși a inchiriat aceste generatoare de oxigen de la terti.Din cauza consumului mare si chiar utilizand continuu intreaga capacitate de producere si distributie oxigen existenta, spitalul nu are suficient oxigen medical, necesar in tratamentul pacientilor. Totodata, din aceeasi cauza, spitalul nu are sursa de oxigen secundara si sursa de oxigen de rezerva.  In concluzie, sursele de oxigen existente sunt insuficiente si nu satisfac prevederile standardului SR EN ISO 7396-1:2016.

Dupa interventia POIM: va creste capacitatea unitatii medicale de a gestiona numarul mare de cazuri aflate in dinamica agresiva si dotarea corespunzatoare si suficienta pentru acordarea unui act medical intr-un context epidemiologic.

 Pentru a combate epidemia cauzata de virusul SARS-CoV 2, spitalul trebuie sa asigure  o instalatie de producere si distributie fluide medicale compusa din statie de producere oxigen medical, statie de producere aer comprimat medical si statie de producere vacuum medical, trasee noi de distributie, tablouri de alarmare si posturi finale de distributie.

Prin investitiile propuse se urmareste consolidarea capacitatii de raspuns a Spitalului Profesor Doctor Eduard Apetrei Buhusi la criza COVID-19, cauzata de raspandirea virusului SARS-COV-2 si contribuie la cresterea accesului la servicii de sanatate durabile si de inalta calitate, conducand la dezvoltarea sistemului medical la nivel local, regional si national. 

Indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare este unul calitativ:

Înainte de interventia POIM: NU; Ulterior

 interventiei POIM: DA. Îmbunatatirea infrastructurii existente si cresterea securitatii la incendii în structurile care utilizeaza fluide medicale pentru desfasurarea actului medical si din structurile mari consumatoare de energie electrica la nivelul spitalelor publice de faza I si II si suport COVID, din sistemul sanitar de stat, în contextul consolidarii infrastructurii medicale pentru a face fata provocarilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19

 Dotarea cu fluide medicale precum :

           oxigen medical (necesar tratamentului pacientilor cu oxigen administrat pacientilor la masca sau cu aparate de ventilatie pulmonara si aparate de anestezie);

           aer comprimat medical (necesar tratamentului pacientilor cu oxigen, administrat pacientilor cu aparate de ventilatie pulmonara si aparate de anestezie);

           vacuum medical (necesar aspiratiei pe vacuum).  atât pentru prevenirea infectarii, cat si in tratarea infectarii cu COVID-19, se va îmbunatati capacitatea de îngrijire si tratament a pacientilor.

Obiectivul general al proiectului se bazeaza pe dotarea spitalului Profesor Doctor Eduard Apetrei Buhuși, cu instalatii de producere si distributie fluide medicale  în vederea consolidării infrastructurii medicale si a capacitatii de reactie pentru a face față crizei sanitare cauzate de epidemia de COVID-19.

Obiectivul specific 1 Dotarea unitatii sanitare publice Spitalul Profesor Doctor Eduard Apetrei Buhusi – corp Principal cu instalatie de producere si distributie fluide medicale cu rol în gestionarea crizei sanitare.

Dotarea cu  instalatie de producere si distributie fluide medicale compusa din statie de producere oxigen medical, statie de producere aer comprimat medical si statie de producere vacuum medical, trasee noi de distributie, tablouri de alarmare si posturi finale de distributie.

Importanta obiectivului de investitii deriva din necesitatea consolidarii a capacitatii unitatilor sanitare esențiale, in contextul epidemiei COVID, pentru asigurarea unor servicii medicale in conditii de siguranta

Obiectivul specific 2 Dotarea unitatii sanitare publice Spitalul Profesor Doctor Eduard Apetrei Buhusi – Sectia Boli Infectioase cu instalatie de producere si distributie fluide medicale cu rol în gestionarea crizei sanitare.

Dotarea cu  instalatie de producere si distributie fluide medicale compusa din statie de producere oxigen medical,  trasee noi de distributie, tablouri de alarmare si posturi finale de distributie.

Ob. specific va contribui la indeplinirea indicatorilor proiectului

Valoarea totală a proiectului: 10,565,692.90 lei cu TVA din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU 10,565,692.90 lei cu TVA.

Data începerii proiectului: 01.05.2021. Data finalizării proiectului: 30.09.2023

UAT Orasul Buhusi

Adresa: Oras Buhusi, România, Str. REPUBLICII nr. 5, , judeþul Bacau, cod postal 605100, România, Tel-Fax: 0234261220 / 0372897995, Adresa web:  https://www.primariabuhusi.ro, Email: primariabuhusi@yahoo.com / proiecte_buhusi@yahoo.com

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

print