23 iunie 2024

CONSULTARE PUBLICĂ – proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public al oraşului Buhuşi precum și a indicatorilor de performanță ai sistemului de iluminat public

Nr. 15153 din 29.04.2022

Primăria orașului Buhuși inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public al oraşului Buhuşi precum și a indicatorilor de performanță ai sistemului de iluminat public.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primăriei orașului Buhuși www.primariabuhusi.ro (secțiunea Transparență decizională) sau la sediul Primăriei orașului Buhuși (cam. 13).

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi depuse până la data de 10.05.2022 la sediul Primăriei orașului Buhuși (cam. 13) sau se pot transmite pe adresa de e-mail: secretariat@primariabuhusi.ro.

print