21 iunie 2024

Dispoziția nr. 605 din 23.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 605 din 23.08.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 29.08.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2019 al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2019 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2019 al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2019 al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2019 al Spitalului Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2019 al Orașului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 8. Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Buhuși în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Buhuși, pentru anul școlar 2019 -2020 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 9. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2019 al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 11. Proiect de Hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 12. Proiect de Hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși și redenumirea unor funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 13. Proiect de Hotărâre privind amplasarea “Bâlciului anual”, în perioada 09-15 septembrie 2019, în incinta Târgului săptămânal, situat în Buhuși, str. Libertății nr. 36, precum și stabilirea tarifelor ce se vor practica pentru ocuparea suprafețelor de teren în acest scop- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 14. Diverse.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print