29 September 2023

Dispoziția nr. 797/18.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 797 din 18.10.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc în data de 24.10.2019, ora 14.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următoarele proiecte pe Ordinea de zi:
Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru doi chiriași din orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale în funcții publice, din cadrul serviciilor aparținând aparatului de specialitate al Primarului orasului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 3. Proiect de Hotărâre privind transformarea funcției contractuale de asistent social în lucrător social (SSD) din cadrul Complexului de Servicii Comunitare, din subordinea Direcției de Asistenta Sociala Buhusi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 5. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 6. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 7. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși.
Punctul 8. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Mihail Andrei” Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 9. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși.
Punctul 10. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului și modificarea listei obiectivelor de investiţii ale Spitalului Orăşenesc Buhuşi pe anul 2019- inițiator Primarul orașului Buhuși;
Punctul 11. Informare privind activitatea de audit intern pentru anul 2019.
Punctul 12. Diverse.
Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print