24 octombrie 2021

Finalizarea proiectului „Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea”, cod SMIS 119063 finanțat din fonduri europene nerambursabile

Print