23 iunie 2024

Finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Îmbunătățirea mediului urban din orașul Buhuși pentru zonele piața agroalimentară strada Pionierului, bloc NATO, zona Marginea” oraș Buhuși, județul Bacău, cod SMIS 119063

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară Axa prioritara 5 – Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătațirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
UAT Orașul Buhuși a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord Est.
Obiectivele proiectului : Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate din orașul Buhuși.
Rezultatele planificate sunt:
–        Extinderea suprafeței spațiilor verzi din orașul Buhuși cu o suprafață de aproximativ 4.500 metri pătrați
–        Dotarea spațiilor verzi din proiect cu mobilier urban și crearea de facilități de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.
Proiectul va fi derulat în localitatea Buhuși județul  Bacău în perioada 21 septembrie 2017 – 20 decembrie 2019, cu o valoare totala de 3.462.700,37 lei din care finantarea nerambursabila (FEDR) este de 2.819.933,04 lei.Pentru detalii suplimentare : Numele Maria Oana Timofte, Manager de proiect, tel 0234261220, e-mail : proiecte_buhusi@yahoo.com.
print