1 martie 2024

Finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Reabilitarea termică a clădirilor publice  din Orașul Buhuși – Colegiul Tehnic Ion Borcea și   Școala Mihai Eminescu” cod SMIS 118519

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară Axa prioritara 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii  3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor/ Eficiența energetică a clădirilor publice. UAT Orașul Buhuși a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord Est.

Obiectivul general al proiectului :
Creșterea eficienței energetice pentru clădirile Colegiului Tehnic Ion Borcea și ale Școlii Mihai Eminescu. Obiectivul general al proiectului constribuie la atingerea Obiectivului Specific al Priorității de Investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădirile publice, îndeosebi a ceor care înregistrează consumuri energetice mari”.Atingerea Obiectivului general al proiectului se va realiza prin îndeplinirea indicatorilor de proiect, care prevăd scăderea consumului anual de energie primară, scăderea anuală a gazelor cu efect de seră și creșterea ponderii de energie primară din surse regenerabile.

Rezultatele planificate sunt:

Clădirea Colegiului Tehnic Ion Borcea (I)
1.        Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementării proiectului: 165,191 tone CO2
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 42,707 tone CO2

2.        Consum anual de energie primară (kWh/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 747.921,463 kWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 183.323,468 kWh/an

3.        Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile)(tep)
Valoare la începutul implementării proiectului: 49,83 tep
Valoare la finalul implementării proiectului: 11,25 tep

4.        Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile)(kWh/m2/an) total
Valoare la începutul implementării proiectului: 381,725 kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 105,129 kWh/m2/an

Clădirea Colegiului Tehnic Ion Borcea (II)
5.        Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile)(kWh/m2/an), pentru încălzire/răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 287,295  kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 38,659 kWh/m2/an

6.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an)total
Valoare la începutul implementării proiectului: 0 kWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 22.657,957 kWh/an, respectiv 11,00% din total consum energie primară

7.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), pentru încălzire/ răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului:0

8.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), pentru preparare apă caldă de consum
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 0 kWh/an

9.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), electric
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 22.657,957 kWh/an

Clădirea Școala Gimnazială Mihai Eminescu (I)
1.        Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementării proiectului: 169,310 tone CO2
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 33,142 tone CO2

2.        Consum anual de energie primară (kWh/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 765.741,576 kWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 206.215,187 kWh/an

3.        Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile)(tep)
Valoare la începutul implementării proiectului: 50,94 tep
Valoare la finalul implementării proiectului: 12,87 tep

4.        Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile)(kWh/m2/an) total
Valoare la începutul implementării proiectului: 366,366 kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 110,857 kWh/m2/an

Clădirea Școala Gimnazială Mihai Eminescu (II)
5.        Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile)(kWh/m2/an), pentru încălzire/răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 267,305  kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 40,864 kWh/m2/an

6.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an)total
Valoare la începutul implementării proiectului: 0 kWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 25.487,211 kWh/an, respectiv 11,00% din total consum energie primară

7.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), pentru încălzire/ răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului:0

8.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), pentru preparare apă caldă de consum
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 0 kWh/an

9.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), electric
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 25.487,211 kWh/an.

Clădirea Sala Sport Școala Gimnazială Mihai Eminescu (I)
1.        Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementării proiectului: 72,73 tone CO2
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 9,43 tone CO2

2.        Consum anual de energie primară (kWh/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 344.698,867 kWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 38.746,291 kWh/an

3.        Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile)(tep)
Valoare la începutul implementării proiectului: 24,428 tep
Valoare la finalul implementării proiectului: 2,22 tep

4.        Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile)(kWh/m2/an) total
Valoare la începutul implementării proiectului: 606,117 kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 157,136 kWh/m2/an

Clădirea Sala Sport Școala Gimnazială Mihai Eminescu (II)
5.        Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile)(kWh/m2/an), pentru încălzire/răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 494,174 kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 79,936  kWh/m2/an

6.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an)total
Valoare la începutul implementării proiectului: 0 kWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 45.459,517 kWh/an, respectiv 11,00% din total consum energie primară

7.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), pentru încălzire/ răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului:35931,277 kWh/an

8.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), pentru preparare apă caldă de consum
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 14685,500 kWh/an

9.        Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), electric
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 0 kWh/an.

-procentul (%) din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel proiect):29,879%.
– consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile fosile, care nu au fost supuse niciunui proces de conversie sau transformare)(kWh/m2/an) – Clădirea Colegiului Tehnic Ion Borcea:93,565 kWh/m2/an
– consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile fosile, care nu au fost supuse niciunui proces de conversie sau transformare)(kWh/m2/an) – Clădirea Școala Gimnazială Mihai Eminescu:104,683 kWh/m2/an
– consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile fosile, care nu au fost supuse niciunui proces de conversie sau transformare)(kWh/m2/an) – Clădirea Sala de Sport Școala Gimnazială Mihai Eminescu:68,131 kWh/m2/an

Proiectul va fi derulat în localitatea Buhuși județul Bacău în perioada 22 mai 2018 – 31 martie 2021, cu o valoare totala de 8.482.729,53 lei din care finantarea nerambursabila (FEDR) este de  7.175.688,36 lei.Pentru detalii suplimentare : Numele Maria Oana Timofte, Manager de proiect, tel 0234261220, e-mail : proiecte_buhusi@yahoo.com.

print