1 martie 2024

Finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, oraș Buhuși, județul Bacău, cod SMIS 114077

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor/ Eficiența energetică a clădirilor publice. UAT Orașul Buhuși a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord Est.

Obiectivul general al proiectului :
Creșterea eficienței energetice pentru clădirile Spitalului Orășenesc Buhuși.Obiectivul general al proiectului constribuie la atingerea Obiectivului Specific al Priorității de Investiții ”Creșterea eficienței energetice în clădirile publice, îndeosebi a ceor care înregistrează consumuri energetice mari”.Atingerea Obiectivului general al proiectului se va realiza prin îndeplinirea indicatorilor de proiect, care prevăd scăderea consumului anual de energie primară, scăderea anuală a gazelor cu efect de seră și creșterea ponderii de energie primară din surse regenerabile.

Rezultatele planificate sunt:
10. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementării proiectului: 420,102 tone CO2
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 156,228 tone CO2

11. Consum anual de energie primară (kWh/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 1.799.665,870 kWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 657.421,970 kWh/an

12. Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile)(tep)
Valoare la începutul implementării proiectului: 110,110 tep
Valoare la finalul implementării proiectului: 43,250 tep

13. Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile)(kWh/m2/an) total
Valoare la începutul implementării proiectului: 290,180 kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 117,780 kWh/m2/an

14. Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile)(kWh/m2/an), pentru încălzire/răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 139,070 kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 23,510 kWh/m2/an

15. Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an)total
Valoare la începutul implementării proiectului: 0 kWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 73.046,890 kWh/an, respectiv 10,00% din total consum energie primară

16. Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), pentru încălzire/ răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului:0

17. Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), pentru preparare apă caldă de consum
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 58.437,510 kWh/an

18. Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an), electric
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului:14.609,380 kWh/an

Proiectul va fi derulat în localitatea Buhuși județul Bacău, în perioada 29 martie 2018 – 20 decembrie 2020, cu o valoare totala de 6.395.477,42 lei din care finantarea nerambursabila (FEDR) este de 5.388.591,77 lei.Pentru detalii suplimentare : Numele Maria Oana Timofte, Manager de proiect, tel 0234261220, e-mail : proiecte_buhusi@yahoo.com.

print