23 iunie 2024

GRIPA AVIARĂ-ÎN ATENŢIA DEȚINĂTORILOR DE PĂSĂRI

Având în vedere că în data de 01.02.2022  a fost confirmată influența aviară în județul Neamț, boala fiind confirmată la 2 (două) cadavre de lebede de vară care au fost prelevate din lacul Bâtca Doamnei, localitatea Piatra Neamț este necesară aplicarea următoarelor măsuri suplimentare la nivelul gospodăriilor populației, în vederea prevenirii apariției influenței aviare după cum urmează :

 Se interzice orice contact direct sau indirect cu păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice/alte păsări, în special rațele și gâștele, utilizându-se garduri sau plase. Astfel, este interzis accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

 Se recomandă separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice ;

 Se interzice adăparea păsărilor cu apa din rezervoarele de apă de suprafață (lacuri, bălți, etc) accesibile păsărilor sălbatice;

 Se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate. Atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

 Se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor, mișcările limitându-se  la o singură persoană(proprietarul exploatației);

 Se va avea în vedere prevenirea contactului păsărilor cu alte specii de mamifere inclusiv rozătoare și alte animale de companie;

Păsările din gospodăriile populației se vor menține în interiorul curților, cu evitarea oricărui contact direct și indirect cu păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice/alte păsări, în special rațele și gâștele. Astfel  va trebui limitat accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

Se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția încălțămintei.

Toate cazurile de îmbolnăvire sau mortalitate la păsările din curtea proprie vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă prectică împuternicit de la nivelul fiecărei comune sau DSVSA Bacău, telefon 0234586233; fax02345866372; email: office-bacau@ansvsa.ro.

print