17 mai 2022

GRIPA AVIARĂ-ÎN ATENŢIA DEȚINĂTORILOR DE PĂSĂRI

Anunţ de interes public- Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Bacău

Având în vedere că în data de 27.09.2021 Cehia a notificat confirmarea unui focar de gripă aviară înalt patogenă (H5N1), la păsări domestice în regiunea Boemia Centrală, într-o  gospodărie cu 33 de păsări (16 găini, 12 rațe și 5 gâște) în localitatea Throve Dusniky din districtul Pribam este necesară aplicarea următoarelor măsuri suplimentare la nivelul gospodăriilor populației, în vederea prevenirii apariției influenței aviare după cum urmează :

·  Se interzice orice contact direct sau indirect cu păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice/alte păsări, în special rațele și gâștele, utilizându-se garduri sau plase. Astfel, este interzis accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

·   Se recomandă separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice ;

  •  Se interzice adăparea păsărilor cu apa din rezervoarele de apă de suprafață (lacuri, bălți, etc) accesibile păsărilor sălbatice;
  •  Se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate. Atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
  •  Se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor, mișcările limitându-se  la o singură persoană(proprietarul exploatației);
  •  Se va avea în vedere prevenirea contactului păsărilor cu alte specii de mamifere inclusiv rozătoare și alte animale de companie;

·    Păsările din gospodăriile populației se vor menține în interiorul curților, cu evitarea oricărui contact direct și indirect cu păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice/alte păsări, în special rațele și gâștele. Astfel  va trebui limitat accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

  • Se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția încălțămintei.
  • Toate cazurile de îmbolnăvire sau mortalitate la păsările din curtea proprie vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă prectică împuternicit de la nivelul fiecărei comune sau DSVSA Bacău, telefon 0234586233; fax02345866372; email: office-bacau@ansvsa.ro.

Trebuie menținută o stare de alertă cu asigurarea că mijloacele de prevenire, de detecție timpurie, de diagnostic și de intervenție în focarele de  boală sunt funcționale.

 Conform art. 8 dinH.G. nr.1214/2009, privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

   ” Nu beneficiază de despăgubirile prevăzute în prezenta hotărâre persoanele fizice şi juridice proprietare de animale în următoarele situaţii:

    a) dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau notă telefonică;

    b) nu asigură şi nu respectă normele de igienă şi biosecuritate în exploataţiile aprobate sanitar-veterinar;

    c) au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior intrării pe teritoriul României şi a fost constatată prin testele de laborator;

    d) au introdus animale noi fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege;

    e) au introdus animale provenite dintr-o altă exploataţie sau zonă aflată în derularea programului de combatere a unei boli;

    f) se constată de autorităţile competente că au încălcat legislaţia în vigoare.”

Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Bacău

Print