21 iunie 2024

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR ORAŞULUI BUHUŞI

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR ORAŞULUI BUHUŞI

Ca urmare a confirmării unui focar de pestă porcină africană în jud. Vrancea în localitatea Homocea, comuna Homocea la porcii domestici dintr-o exploatație nonprofesională s-au demarat procedurile specifice de combatere stabilindu-se zone de restricție în unele localități din județul Bacău, aducem la cunoștință crescătorilor de animale de pe raza orașului următoarele măsuri preventive:

-Să achiziționeze porcine numai cu origine cunoscută, însoțite de documente oficiale;
-Să solicite medicului veterinar din localitate, înregistrarea exploatațiilor de suine, identificarea și înregistrarea animalelor existente permanent în exploatație;
-Să solicite, prin medicul veterinar de liberă practică, aviz interjudețean de la DSVSA Bacău, pentru vânzarea sau cumpărarea de animale din alte județe;
-Să crească porcii în spații împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea cerințelor de biosecuritate în sectorul exploatațiilor nonprofesionale;
-Se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea fondurilor de vânătoare precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populația de porci mistreți;
– Se interzize administrarea în hrana porcilor a furajelor proaspăt cosite (se păstrează cel puțin 30 zile de la data recoltării);
– Să anunțe imediat medicul veterinar de apariția oricăror semne de boală sau mortalitatea la animalele proprii;
-Să colaboreze cu medicul veterinar pentru efectuarea examenelor clinice și recoltarea probelor pentru examene de laborator;
-Să nu intre în adăposturile unde cresc porcii cu încălțămintea și hainele cu care au umblat pe stradă (utilizarea unui echipament sumar de protecție, respectiv salopetă sau halat de lucru; amenajarea de dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea cât și la ieșirea din exploatație); Este recomandat ca pentru dezinfecția la intrarea în adăpost să fie amplasată o tăviță cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;
– Să nu hrănească animalele cu resturi alimentare/lături ce conțin resturi de la carnea de porc gătită în familie;
-Să nu scoată scroafele/vierii din exploatație în scopul montei cu animale din altă exploatație;
-Să nu comercializeze carnea proaspătă și produsele din carne de porc rezultate din tăierea porcinelor în exploatația proprie (consumul acestor produse se face numai în exploatația respectivă, după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar arondat);
-să respecte legislația privind ecarisarea teritoriului, prin predarea cadavrelor moarte la unitatea de neutralizare, cu sprijinul autorităților locale.

Orice caz de îmbolnăvire sau moarte la porcii domestici sau la porcii mistreți trebuie notificat către medicul veterinar împuternicit sau cel zonal și/sau DSVSA Bacău la tel verde 0800800096, tel. 0234586233, fax 0234586372

print