21 mai 2024

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

Vă aducem la cunoștință că deșeurile vegetale (crengi, iarbă, frunze, lujeri de la vie, boasca de la struguri, etc.) NU trebuie scoase la stradă sau la platformele comune de colectare deșeuri menajere, acestea trebuie depozitate în curțile proprii, fiind un foarte bun îngrășământ natural pentru pământ.

            Taxa de salubritate plătită la primărie nu include costurile privind colectarea deșeurilor vegetale din curți și grădini.

Cetățenii care dețin cantități mai mari de deșeuri vegetale și doresc ridicarea acestora, vor solicita direct Operatorului de salubritate acest serviciu contra cost (tel.0752248455).

Nerespectarea fluxului deșeurilor indicat de autoritatea locală se sanționează contravențional cu amendă  cuprinsă între 500-1.000 lei, conform Anexei nr.2 la Regulamentul de organizare şi funcționare a serviciului de salubrizare al UAT Buhuși aprobat prin HCL.113/31.07.2019.

print