22 mai 2024

ÎN ATENŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

Având în vedere situația epidemiologică sub raportul pestei porcine africane care evoluează agresiv atât la suinele crescute în exploatații comerciale cât și exploatații nonprofesionale dar și la mistreți, vă informăm asupra condițiilor, cerințelor de biosecuritate  ce trebuie îndeplinite  pentru prevenirea și controlul pestei porcine africane:

A.    CONDIȚII:

– Să dețină numai porcine identificate, respectiv să solicite medicului veterinar identificarea porcinelor și înregistrarea acestora în Baza Națională de Date;

-Să achiziționeze porcine vii numai dacă sunt identificate conform cerințelor legale în vigoare și dacă sunt însoțite de documente oficiale;

-Să solicite medicului veterinar din localitate, înregistrarea în Baza Națională de Date a porcinelor cumpărate, în termenul prevăzut de legislația în vigoare;

-Să  nu vândă animale fără documente sanitare veterinare legale;

B. CERINȚE DE BIOSECURITATE

-Să crească porci în spații împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deținute cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;

-Adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua cu ușurință curățenia și dezinfecția;

-Trebuie să se asigure condiții pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și încălțămintei la intrarea și ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

-Trebuie schimbată încălțămintea la intrarea și ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

-Trebuie  folosită o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul   

 de porcine;

-Trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

-Trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore persoanelor care au  

  avut contact cu mediul silvatic;

-Trebuie să asigure împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;

-Porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 zile de la recoltare;

-Paiele pentru așternut se utilizează numai după trecerea unei perioade de cel putin 90 de zile  de la recoltare;

-Resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu se administrează în hrana porcilor.

            În vederea depistării precoce a pestei porcine africane, proprietarii de porci au obligația să notifice imediat toate cazurile de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrate la porcii domestici, medicului veterinar de liberă practică împuternicit de către DSVSA Bacău pentru zona respectivă, medicului veterinar oficial din cadrul CSVSA Oficiala sau la DSVSA Bacău, la tel. 0234586233, fax 0234586372; email:office-bacau@ansvsa.ro.

print