5 martie 2024

ÎN ATENŢIA  DEȚINĂTORILOR  DE PĂSĂRI

Ca urmare a identificării unui nou focar de influență aviară înalt patogenă, subtipul H5N8, confirmat la data de 14.01.2020 într-o fermă de găini ouătoare în județul Maramureș, localitatea Seini, având în vedere situația epidemiologică existentă, precum și preîntâmpinarea apariției influenței aviare în gospodăriile cu păsări din  județul Bacău se impun următoarele:

Păsările din gospodăriile populației se vor menține în interiorul curților, cu evitarea oricărui contact direct și indirect cu păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice/alte păsări, în special rațele și gâștele;

Astfel este interzis accesul tuturor păsărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri

de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

  • Separarea în cadrul gospodăriei a rațelor și gâstelor de alte păsări domestice în măsura posibilităților;
  • Interzicerea adăpării păsărilor cu apa din rezervoarele de apă de suprafață (lacuri, bălți, etc) accesibile păsărilor sălbatice;
  • Evitarea creșterii păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate. Atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
  • Evitarea contactului păsărilor cu alte specii de mamifere inclusiv rozătoare și alte animale de companie;
  • Evitarea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor, mișcările limitându-se la o singură persoană(proprietarul exploatației);
  • Interzicerea regrupării păsărilor domestice și a altor păsări ținute în captivitate cu ocazia târgurilor, piețelor, expozițiilor sau a altor reuniuni;

Toate cazurile de îmbolnăvire la om, cu manifestări respiratorii se anunță medicului de    familie, având în vedere că boala se transmite la om;

Toate cazurile de îmbolnăvire și mortalitate la păsări domestice sau sălbatice din orice specie sau mamifere din curtea proprie, vor fi anunțate, fără  intârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit de DSVSA Bacău, telefon 0234586233-serviciul Control Oficial Sanatate și Bunăstare Animală.

            În concluzie, măsurile sunt în special menite să împiedice păsările sălbatice și cu precădere păsările sălbatice migratoare de apă să vină în contact direct sau indirect cu păsările domestice și păsările captive, în special cu rațele și gâștele.

print