18 mai 2024

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE SOLICITĂ ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN ANL ŞI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN ORAŞUL BUHUŞI

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
Nr. 6379 din 19.02.2021

A N U N Ţ

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE SOLICITĂ ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN ANL ŞI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN ORAŞUL BUHUŞI

În conformitate cu prevederile HG nr. 962/27.09.2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/15.07.1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi republicată, anexa nr. 11, pct. B – criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, H.C.L. nr. 99/15.10.2013 privind Lista actelor doveditoare ce vor fi depuse de către solicitanți în vederea soluționării cererilor pentru obținerea unei locuințe construite prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Agenția Națională de Locuințe și a Procesului verbal nr. 10500/18.03.2020 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri, până la data de 22.03.2021, solicitanții sunt rugaţi să depună la registratura Primăriei oraşului Buhuşi, camera 13, cerere la care vor anexa actele doveditoare în conformitate cu prevederile legale.
Nedepunerea documentelor la termenul stabilit duce la necalcularea punctajului conform criteriilor de ierarhizare stabilite în anexa nr. 11, pct. B – criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNEI LOCUINŢE ANL

 • act de identitate ( soţ, soţie, copii majori) – copie legalizată;
 • certificat de naştere pentru membrii de familie minori (copii) – copie legalizată;
 • diplomă de studii pentru soţ şi soţie – copie legalizată;
 • declaraţie notarială (soţ, soţie, copii majori ai familiei) precum că „ nu aţi deţinut, nu deţineţi şi nu aţi înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau cu chirie din fondul locativ de stat”;
 • certificat de căsătorie – copie xerox;
 • adeverinţă de salariat actualizată cu venituri nete pentru soţ şi soţie la care se anexează REVISAL împreună cu raportare ITM (REGES) pe ultimele 12 luni;
 • adeverintă cu venituri pe ultimele 12 luni (persoanele majore);
 • certificat medical/ certificat de încadrare într-un grad de handicap ( acolo unde este cazul) – original şi copie.

ACTE NECESARE PENTRU REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE LOCUINŢĂ ANL

Cerere pentru reînnoire la care se vor anexa următoarele documente:

 • act de identitate ( soţ, soţie, copii majori) – copie xerox;
 • certificat de naştere pentru membrii de familie minori (copii) – copie xerox;
 • declaraţie notarială (soţ, soţie, copii majori ai familiei) precum că „ nu a deținut, nu deţine şi nu a înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau cu chirie din fondul locativ de stat”;
 • certificat de căsătorie – copie xerox;
 • adeverinţă de salariat actualizată cu venituri nete pentru soţ, soţie și membri majori la care se anexează REVISAL împreună cu raportare ITM (REGES);
 • certificat medical/ certificat de încadrare într-un grad de handicap ( acolo unde este cazul) – original şi copie;
 • adeverință de la asociația ASOCIAȚIA ANLOCATO BUHUȘI din care să rezulte că nu figurează cu debite de plată la utilități;
 • certificat de atestare fiscală – camera 17 – Primăria Buhuși – din care să rezulte că nu figurează cu debite de plată;
 • adeverință registrul agricol – camera 16 – Primăria Buhuși – din care să reiasă că nu deține teren agricol(soț, soție și membrii de familie majori);
 • Adeverință venit de la Serviciul Orășenesc Fiscal (soț, soție și membrii majori)

 

print