21 mai 2024

ÎN ATENȚIA PROPRIETARILOR DE PĂSĂRI

Vă informăm

cu privire la măsurile de biosecuritate ce trebuiesc respectate la nivelul gospodariilor populatiei pentru prevenirea aparitiei gripei aviare:

 Prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările vii, în special cele de apă, și păsările domestice, în special rațele și găștele. Astfel,

 ESTE INTERZIS accesul păsărilor domestice la luciurile de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

 SE INTERZICE creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate;

 SE INTERZICE adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

 SE INTERZICE intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației) ;

 SE INTERZICE regruparea păsărilor domestice și a altor păsări ținute în captivitate cu ocazia târgurilor, piețelor, expozițiilor sau a altor reuniuni;

 Separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

 Prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și animale de companie;

 Se vor aplica măsuri suplimentare de igiena personala dupa contactul cu pasari bolnave sau moarte;

 Orice caz de imbolnavire la om se anunta de indata medicului de familie;

 Orice caz de imbolnavire la pasarile din curte se anunta de urgenta medicului veterinar;

Nu beneficiază de despăgubirile prevăzute în HOTĂRÂREA 1214 / 2009 persoanele fizice şi juridice proprietare de animale în următoarele situaţii:

a)dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau notă telefonică;

b)nu asigură şi nu respectă normele de igienă şi biosecuritate în exploataţiile aprobate sanitar-veterinar;

c)au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior intrării pe teritoriul României şi a fost constatată prin testele de laborator;

d)au introdus animale noi fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege;

e)au introdus animale provenite dintr-o altă exploataţie sau zonă aflată în derularea programului de combatere a unei boli;

f)se constată de autorităţile competente că au încălcat legislaţia în vigoare.

print

Fișiere atașate

  • pdf UAT
    Dimensiune fișier: 952 Ko