21 mai 2024

ÎN ATENȚIA PROPRIETARILOR DE SUINE

Ca urmare a confirmării unui focar de pestă porcină africană, la porcii domestici în localitatea Cândești, comuna Cândești, jud.Neamț,  focar a cărui zonă de supraveghere include și localitatea Buhuși, precum și ca urmare a notificării  nr. 23025/28.10.2021 a DSVSA  Bacău,  aducem la cunoștință crescătorilor de animale de pe raza orașului următoarele măsuri preventive timp de 30 zile:

-Porcii nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuți până la stingerea focarelor de Pestă Porcină Africană și ridicarea măsurilor de restricții în zona de restricții. Aceștia vor fi ținuți separat de animalele sălbatice și de animalele din alte specii;

-Să anunțe imediat medicul veterinar și DSVSA de apariția oricăror semne de boală sau mortalitatea la animalele proprii pentru a preveni introducerea acestei boli în efectivele de animale respectiv a  limita răspândirea acesteia;

-Aplicarea măsurilor corespunzătoare de biosecuritate  tuturor persoanelor care vin în contact cu porcine sau care intră sau ies din în/din exploatație, precum și a mijloacelor de transport, pentru a evita orice risc de răspândire a bolii în cauză;

-Orice persoană care intră sau iese din exploatațiile de porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului Pestei Porcine Africane;

-Punerea în aplicare a mijloacelor adecvate de control al insectelor și rozătoarelor și a altor vectori de transmitere a bolilor în exploatație și în jurul acesteia;

-Eliminarea cadavrelor întregi sau a părților de cadavre de la animalele moarte sau sacrificate din specia suine se efectuează obligatoriu numai după anunțarea medicului veterinar și/sau/ a Unității Administrative Teritoriale;

-Se interzice cu desăvârșire sacrificarea porcinelor fără avizul DSVSA(sacrificarea se poate face doar în prezența medicului veterinar pentru efectuarea examenului ante și post mortem);

-Este interzisă circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private. Această interdicție nu se aplică la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, însoțite de documente legale.Circulația dejecțiilor animaliere, inclusiv a așternutului și a așternutului folosit, obținute de la animale deținute din specia suine, dinspre unități din zona de restricții;

-Nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploatație, nici nu poate ieși din aceasta fără autorizarea DSVSA Bacău;

-Mișcarea animalelor din alte specii decât porcinele, se face numai cu acordul DSVSA Bacău.

Orice suspiciune de boală se anunță la DSVSA Bacău la tel verde 0800800096, tel:0234586233, fax:0234586372

print