1 martie 2024

INFORMARE privind modificarea cadrului legislativ privind înființarea, organizarea și funcționarea asociaților de proprietari și administrarea condominiilor

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

Nr. 22714 din 23.07.2019

INFORMARE

privind modificarea cadrului legislativ privind înființarea, organizarea și funcționarea asociaților de proprietari și administrarea condominiilor

 

Vă aducem la cunoştinţă că în cursul anului 2018 a fost modificat cadrul legislativ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Astfel, Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociaților de proprietari și administrarea condominiilor a fost adoptată de Parlament, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 660 din 30.07.2018, Partea I și a intrat în vigoare la 60 de zile de la data publicării.

La data publicării Legii nr. 196/2018 a fost abrogată Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociaților de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociaților de proprietari, precum și alte prevederi contrare.

 

De asemenea vă informăm că, în baza art. 108 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 a fost aprobat Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului, act normativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 149 din 25 februarie 2019.

 

Legea nr. 196/2018 reglementează, la art. 9 și 10, raporturile dintre autoritățile administrației publice și asociațiile de proprietari. Conform acestora, principalele atribuții ale autorităților administrației publice locale sunt: atestarea administratorilor de condominii, informarea asociațiilor de proprietari din condominii cu privire la cadrul legal în vigoare, precum și sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari.

 

Referitor la certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, document în baza căruia se emite, de către autoritățile administrației publice locale, atestatul pentru dobândirea calității de administrator de condominii, menționăm că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a elaborat Standardul ocupațional pentru ocupația de administrator de condominii, document ce se află în curs de aprobare, la Autoritatea Națională pentru Calificări, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului educației naționale și Ministerul Muncii și justiției sociale nr. 3712/172/2018 privind aprobarea Metodologiei  de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale și modelului de standard ocupațional.   

  

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI, ȘEF SERVICIU IMPOZITE ȘI TAXE,
Vasile Zaharia Cristina Maxim
print