24 mai 2019
Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Orașului Buhuși
Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul Orașului Buhusi;
Componenta nominala a Consiliului Local al Orașului Buhusi , inclusiv apartenenta politica.
Raportul Primarului Orașului Buhusi privind starea economica si sociala si de mediu a orasului;
Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali precum si de catre viceprimar;
Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contreventii si aplica sanctiuni;
Documente privind repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
Propuneri de la cetateni;
Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii;
Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
Lista de achizitii publice, servicii si lucrari;
Dosarul achizitiei publice conform art. 213 din OUG 34/2006;
Programe si strategii de dezvoltare economico-sociala a localitatii;
Documentele care privesc persoane fizice aflate in dosarele constituite potrivit Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, precum si in dosarele depuse potrivit Legii nr. 10/2001;
Actele care au stat la baza constituirii dreptului de proprietate;
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitate fiscala precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata prin OUG 46 din 31 august 2016;
Situatii statistice generate automat din programul de impozite si taxe locale sau intocmite de catre inspectori din cadrul Serviciului de Impozite si Taxe Locale;
Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate, infratirea cu alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilateral;
Lista certificatelor de producator eliberate;
Relatii cu ONG-uri, programe ale acestora si colaborari;
Informatii despre programele cu finantare externa;
Informatii care favorizeaza sau ascund incalcarea legii, de catre institutia publica.