20 aprilie 2024

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, acesta se poate adresa cu reclamație administrativă la conducătorul autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația. ( art.21 din Legea 544/2001).

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale  poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al  angajaților din cadrul autorității sau instituției publice.

ART. 22- Legea 544/2001
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
#M5
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

Formulare :formulare 544