8 august 2022

Numele, prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

PRIMAR – Inginer VASILE ZAHARIA
VICEPRIMAR – DAN TESLARIU
SECRETAR ORAȘ- Consilier Juridic OANA MIHAI
Responsabil cu aplicarea Legii nr.544/2001- consilier juridic MAREȘ ELENA