20 septembrie 2021

Numele, prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

PRIMAR – Inginer VASILE ZAHARIA
VICEPRIMAR – Inginer DANIEL REZMIREȘ
SECRETAR ORAȘ- Consilier Juridic OANA MIHAI
Responsabil cu aplicarea Legii nr.544/2001- consilier juridic MAREȘ ELENA