23 iunie 2024

Pesta porcină

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR ORAŞULUI BUHUŞI

Ca urmare a confirmării unui focar secundar de pestă porcină africană  la porci domestici în localitatea Pâncești, comuna Sascut, jud.Bacău,în conformitate cu prevederile Legiinr. 1/2008, art.5, lit c), pentru evitarea răspândirii verusului pe teritoriul județului Bacău,  aducem la cunoștință  crescătorilor de animale de pe raza orașului următoarele măsuri preventive:

-Să achiziționeze porcine numai cu origine cunoscută, însoțite de documente oficiale;

-Să solicite medicului veterinar din localitate, înregistrarea exploatațiilor de suine, identificarea și înregistrarea animalelor existente permanent în exploatație;

-Să solicite, prin medicul veterinar de liberă  practică, aviz interjudețean de la DSVSA Bacău, pentru vânzarea sau cumpărarea de animale din alte județe;

-Să crească porcii în spații împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea cerințelor de biosecuritate în sectorul exploatațiilor nonprofesionale conform Ordinului comun ANSVSA și MADR, nr.20/195/2018 și a H.G.830/2016;

-Se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea fondurilor de vânătoare precum și  pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populația de porci mistreți;

– Să anunțe imediat medicul veterinar de apariția oricăror semne de boală sau mortalitatea la animalele proprii;

-Să colaboreze cu medicul veterinar pentru efectuarea examenelor clinice și recoltarea probelor pentru examene de laborator;

-Să nu intre în adăposturile unde cresc porcii cu încălțămintea și hainele cu care au umblat pe stradă (utilizarea unui echipament sumar de protecție, respectiv salopetă sau halat de lucru; amenajarea de dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea cât și la ieșirea din exploatație);  Este recomandat ca pentru dezinfecția la intrarea în adăpost să fie amplasată o tăviță cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;

– Să nu hrănească animalele cu resturi alimentare/lături ce conțin resturi de la carnea de porc gătită în familie;

-Să nu scoată scroafele/vierii din exploatație în scopul montei cu animale din altă exploatație;

-Să nu comercializeze carnea proaspătă și produsele din carne de porc rezultate din tăierea porcinelor în exploatația proprie (consumul acestor produse se face numai în exploatația respectivă, după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar arondat);

-Să respecte legislația privind ecarisarea teritoriului, prin predarea cadavrelor moarte la unitatea de neutralizare, cu sprijinul autorităților locale.

Cu ocazia sacrificărilor tradiționale din perioada imediat următoare, în care proprietarul de animale constată:

-Înainte de sacrificare, apariția unor modificări a stării de sănătate a animalului (lipsa poftei de mâncare, febră, pielea se înroșește, apoi devine violacee, arcuire a spatelui, mers greoi, vomă sangvinolentă, diaree abundent sangvinolentă, etc)

-După sacrificarea animalului, existența unor modificări ale organelor interne și anume: splina mult mărită de culoare roșie sau neagră, ficat mult mărit, numeroase hemoragii și acumulări de lichide în cavități, etc, va anunța de îndată medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

Orice caz de îmbolnăvire sau moarte la porcii domestici sau la porcii mistreți trebuie notificat către medicul veterinar împuternicit sau cel zonal și/sau DSVSA Bacău, tel. 0234586233, fax 0234586372.

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI 

print