7 decembrie 2021

Anexa 24 (Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale)

Anexa 24 se eliberează în baza urmatoarelor documente:

  • Cerere (de la Primărie)-fisier atasat;
  • Certificat de deces a defunctului – autor al succesiunii (original si copie-xerox);
  • Ceriticat de naştere şi certificat de căsătorie (unde este cazul) a moştenitorilor prezumtivi ai defunctului (original si copie-xerox);
  • Carte de identitate a mostenitorului sau împuternicitului care solicită Anexa 24 (original si copie-xerox)