20 aprilie 2024

Anexa 24 (Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale)

Anexa 24 se eliberează în baza urmatoarelor documente:

  • Cerere (de la Primărie)-fisier atasat;
  • Certificat de deces a defunctului – autor al succesiunii (original si copie-xerox);
  • Certificat de naştere şi de căsătorie pentru soţul supravieţuitor;
  • Certificat de naştere şi de căsătorie ( în cazul schimbării numelui ) pentru moştenitori;
  • Carte de identitate a mostenitorului sau împuternicitului care solicită Anexa 24 (original si copie-xerox);
  • Acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deţinute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiunea.