21 august 2019

Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși

Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși este organizat ca instituție publică de interes local al orașului Buhuși, cu personalitate juridică, înființat prin HCL57/2010, în temeiul legii educației fizice și sportului nr 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, finanțată din venituri propria și subvenții acordate de la bugetul Orașului Buhuși. În perioada 2010-2019, a funcționat sub denumirea Handbal Club Buhuși (HC Buhuși), aceasta fiind modificată prin HCL 109/19.07.2019 în Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși (CSO Buhuși).

CSO BUHUȘI s-a înfiinţat în scopul organizării şi administrării activităţilor sportive din oraşul Buhuși, prin dezvoltarea activității de performanță, selecţia continua și participarea sportivilor proprii la competiţiile interne şi internaţionale, precum și organizarea de competiții și evenimente sportive.

Date de contact
Adresa: str. Republicii nr. 5, Buhuși
Email: cso@primariabuhusi.ro
Telefon: 0740 289 439

Fișiere atașate