1 martie 2024

Principalele obligații ale proprietarilor de câini conform Legii Nr. 258 / 2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân:

 • Este obligatorie sterilizarea câinilor cu stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice;
 • Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor au obligaţia microcipării și înregistrării în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân (începând cu data de 15 martie 2014).
 • Microciparea și înregistrarea câinilor cu stăpân în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân se face de către medicii veterinari de liberă practica din cadrul unităţilor medicale-veterinare înregistrate, iar costurile se suportă de aparținător.
 • Se interzice abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi.
 • Este obligatorie vaccinarea anuală contra rabiei a câinilor, vaccinarea realizându-se gratuit de către medical veterinar de liberă practică desemnat la nivelul U.A.T Buhuși.

Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor privind identificarea și microciparea câinilor sunt între 2.000 lei și 5.000 lei și între 5.000 lei și 10.000 lei pentru cei care nu-și sterilizează câinii de rasă comună sau metișii acestora, potrivit Legii nr.258/2013

Constituie fapte de încălcare a normelor de conviețuire socială și se sancționează conform H.C.L nr.92/2013:

 • Lăsarea în libertare a câinilor aflați în proprietatea persoanelor fizice și juridice pe domeniul public și în spațiile de folosință comună, precum și agresarea cetățenilor de către aceștia;
 • Câinii neidentificați( prin carnetul de sănătate) și neinregistrați aflați în spațiile publice sunt considerați câini fără stapân și sunt tratați conform legislației în vigoare;
 • Neînregistrarea și nedeclararea câinilor care se află în proprietatea persoanelor fizice si juridice;
 • Necurățirea de către proprietar a excrementelor lăsate în toate locurile publice unde circulația animalelor este permisă sau nu;
 • Deținerea de către asociațiile de proprietari/locatari sau de către particulari, a animalelor pe spațiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;
 • Neîntreținerea de către proprietarii câinilor a igienei în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative.
 • Sancțiunile contravenționale prevăzute în H.C.L nr.92/2013 pentru aceste fapte sunt între 500 lei și 2.500 lei pentru persoanele fizice și persoanelejuridice.