12 iunie 2024

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Buhuși

SCURT ISTORIC

Anul înfiinţării

În anul 1956 se înfințeaza Formația Civilă de Pompieri Buhuși.

În anul 1998 se înfiinteaza  Serviciul Public de Pompieri Civili Buhuși.

Urmare a apariţiei O.G. cu nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 363 din 2002, precum şi a Ordinului Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, se înfiinţează prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 109 din 17.10.2005, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al orașului Buhuși.

De la  început acest serviciu a fost condus de un şef serviciu, în persoana domnului Vasilachi Ioan –profesionist în domeniu.

S.V.S.U. Buhuși a fost reorganizat în anul 2008 prin H.C.L. nr.17/11.02.2008, fiind cuprins în categoria a III-a şi având în componenţă un număr de 60 persoane, din care (18 angajaţi şi 42 voluntari), conform dispoziţii primarului orașului Buhuși cu nr. 677 din 02.06.2009.

Având în vedere prevederile Ordinului nr.718/2005 al M.A.I. modificat prin Ordinul 195/2007M.I.R.A., având în dotare o autospecială tip ROMAN-12215-A.T.I. cu o capacitate de 9000 litri de apă şi ca urmare a achiziţionării a unei autospeciale P.S.I. de tip RENAULT cu o capacitate de  3000 litri apă se impune conform criteriilor de performanţă trecerea din categoria a III-a în categoria a IV-a a serviciului, având in formaţia de intervenţie grupe de intervenţie, din care cel puţin două încadrează autospeciale pentru stingerea incendiilor şi echipe specializate pe categorii de riscuri conform organigramei.

Dotarea S.V.S.U.:
Ulterior au fost achiziţionate echipamente şi tehnică de intervenţie pentru fiecare echipă de intervenţie:

Grupa pentru stingerea incendiilor:

– 2 (două) autospecială de lucru cu apă – la nivelul orașului Buhuși

–  1(una) motopompă honda swt 80

–  28 echipamente de lucru

–  4 (patru) casca de protecţie

–  4 (patru) mască de protecţie cu aparat aer comprimat

– 10 (zece) paleti pentru incediu vegetatie

–  8 (opt) căngi cu coadă

–  20 (douazeci) târnăcoape

– 20 (douazeci) topoare

– 20 (douazeci) lopeţi

– 20 (douazeci) furci

– 20 (douazeci) sape

– 20 (douazeci) cazmale

– 10 (zece) stingătoare

– 30 (treizeci) bocanci

– 40 (patruzeci) manusi de protectie

– 40 perechi cizme cauciuc

– 40 pelerine protecţie

Echipa specializată în domeniul transmisiuni – alarmare:

– 1 (unu) autoturism Dacia DUSTER cu nr. de înmatriculare BC -55-CLB

– 2 (doua)telefoane fixe – Primăria Buhuși – 0234/201212 şi 0234/261220

– 5 (cinci)radio telefoane mobile Motorola

– 1 (una) stație fixă Motorola

– 2 (doua)stații mobile Motorola pe fiecare autospecială

– 4 (patru) lanterne

– 7 (șapte) sirenă electrică tip PC 5,5 KW

Echipa specializată în domeniul deblocare-salvare și prim ajutor:

– 1 (unu) tractor cu remorcă

– 1 (una) drujbă

– 1 (una) polizoare unghiulare

– 5 (cinci) răngi

– 10 (zece) topoare – târnăcop

– 1 (unu) aparat de sudură

– 1 (una) scară manuală

– 1 (unu) grup electrogen

Echipa specializată în domeniul sanitar veterinar:

– 1 (una) trusă medicală de prim-ajutor aflată la remiza pompieri,

– 1 (una) targă sanitara şi echipamente decontaminare, la protecție civila

Echipa specializată în domeniul suport logistic:

– 1 (una) Dacia Logan

– 1 (una) Camionetă Fiat Ducato

– 100 (o suta) saci pentru nisip

Atelier de reparație și întreținere:

-2 garaje cu canal și incălzite.

Adresa sediului S.V.S.U. Buhuși.

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al orasului Buhuși îşi are sediu în curtea din spate a  primăriei şi biroul şefului serviciului voluntar se află în incinta primăriei unde  este dotat cu calculator, imprimantă, internet, fax şi hărţi cu  tipurile de riscuri specifice.

Telefon: S.V.S.U. – 0234/261212

Mobil: –  0741/130492

Email: svsu@primariabuhusi.ro

ORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Componenţa membrilor SVSU şi Organigrama

A.) Şef Serviciu Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă, domnul IRIMIEA GHE. COSMIN  (profesionist în domeniu) – încadrat ca șef S.V.S.U.

B.) Grupa de intervenție pentru stingerea incendiilor care are in componenta  un numar de 13 angajati ;

         CONDUCATOR AUTOSPECIALA

–   D-L BOSTAN  IOAN – conducător autospecială – angajat;

D-L SAVIN VIOREL – conducător autospecială – angajat;
D-L IRIMIEA GHEORGHE – conducător autospecială – angajat;
D-L MARIAN CODRUȚ – conducător autospecială – angajat;
D-L PRISTAVU SORIN – conducător autospecială – angajat;

SERVANT POMPIER

D-L ARAMĂ IACOB – servant – angajat;
D-L SAVIN GHEORGHE – servant – angajat;
D-L PRISTAVU CRISTIAN – servant – angajat;
D-L BĂISAN BOGDAN – servant – angajat;
D-L MIRON GHEORGHE – servant – angajat;
D-L BOTEZATU GHEORGHE – servant – angajat;
D-L STĂNOAEI CATĂLIN – servant – angajat;
D-L GHIMPU CONSTANTIN – servant – angajat;

 SURSE DE FINANȚARE

Finanţarea S.V.S.U. Buhuși este asigurată prin fonduri de la bugetul local.

PALMARES CONCURSURI

   FAZA ZONALĂ

LOCUL 1 = 2015; 2016; 2017; 2018;

   FAZA  JUDEŢEANĂ

LOCUL  I =1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2001; 2002 ;2003;

2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2011; 2012;2017.

LOCUL  II =  2014.2018

LOCUL III = 2013; 2015.

  FAZA  INTERJUDEŢEANĂ 

1994 – LOCUL   I

1996 – LOCUL   I

1999 – LOCUL   I

2005 – LOCUL   I

2010 – LOCUL   III

2012 – LOCUL   IV

2017 – LOCUL   III

   FAZA  NAŢIONALĂ

1980 – LOCUL     I

1994 – LOCUL     I     Jud. Cluj

1996 – LOCUL     I     Jud.  Bacău

1999 – LOCUL    VI   Jud. Galați

2005 – LOCUL    II     Jud. Bacău