25 august 2019

Proces-verbal de afisare a Punctajului maxim pentru fiecare subiect

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

NR.18750 din 18.06.2019

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 18.06.2019

 

 

 

 

Astăzi data de mai sus s-a procedat la afişarea baremului detaliat de notare privind proba scrisă din data de 18.06.2019, în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie de muncitor- instalator, grad profesional I, în cadrul Compartimentului A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhuși.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

Print