21 mai 2024

PROIECT BUGET LOCAL 2024

Nr. 355 din 05.01.2024

În temeiul dispozițiilor art. 39* alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, publicăm proiectul bugetului inițial de venituri și cheltuieli al Orașului Buhuși pentru anul 2024 (fișier atașat), care poate suferi modificări și completări până la data în care va fi supus spre aprobare Consiliului Local Buhuși.

Persoanele interesate pot depune contestaţii privind proiectul de buget pentru anul 2024 pe adresa Primariei Orașului Buhuși din bld. Republicii nr. 5 (cam. 13) sau pe adresa de e-mail: secretariat@primariabuhusi.ro până la data de 19.01.2024.

print

Fișiere atașate