21 mai 2024

PROIECT DE BUGET AL ORASULUI BUHUSI PE ANUL 2021

Nr. 10958/02.04.2020

ANUNT PUBLICARE PROIECT BUGET LOCAL 2021

Aducem la cunostinta locuitorilor orașului publicarea, conform prevederilor art. 39* alin. (3) din Legea nr. 276/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a proiectului bugetului local al orașului Buhuși pentru anul 2021.
Până la data de 15.04.2021 locuitorii orașului Buhuși pot depune contestații privind proiectul de buget pentru anul 2021 pe adresa Primariei Orașului Buhuși, din bld. Republicii nr. 5 (cam. 13) sau pe adresa de e-mail: secretariat@primariabuhusi.ro.
Ședința publică în cadrul căreia se va dezbate proiectul bugetului local al orașului Buhuși pentru anul 2021 va avea loc în data de 16.04.2021, ora 12.00, la sala mică a Casei de Cultură “Elisabeta Bostan” Buhuși.

PRIMAR,
VASILE ZAHARIA

DIRECTOR EXECUTIV,                                                 SECRETAR GENERAL UAT ORAȘ BUHUSI,
CARMEN GABRIEALA PAHONCEA                                CONS. JUR. OANA MIHAI

print

Fișiere atașate