27 September 2023

Publicație căsătorie Agăleanu Robert – Constantin și Rusu Leona – Mihaela

                                                                            P U B L I C A Ț I E

Astăzi 12.08.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Agăleanu Robert – Constantin, în vârstă de 19 ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei Rusu Leona – Mihaela, în vârstă de 19 ani, domiciliată în comuna Români, județul Neamț.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 22.08.2020.

Afișată astăzi 12.08.2020

print