20 aprilie 2024

Publicație căsătorie Ailincăi Daniel – Cătălin și Login Iuliana

                                                                               P U B L I C A Ț I E

Astăzi 23.07.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Ailincăi Daniel – Cătălin, în vârstă de 26 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei Login Iuliana, în vârstă de 23 ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 02.08.2019.

Afișată astăzi 23.07.2019

print