26 September 2023

Publicație căsătorie Alecu Valentin și Răducanu Carmen

                                                                                P U B L I C A Ț I E

Astăzi 14.07.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Alecu Valentin, în vârstă de 58 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei Răducanu Carmen, în vârstă de 48 de ani, domiciliată în comuna Racova, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 24.07.2020.

Afișată astăzi 14.07.2020

print