12 iunie 2024

Publicație căsătorie Amărioarei Dumitru – Alin și Cristescu Ștefania – Codrina

                                                                                 P U B L I C A Ț I E

Astăzi 21.05.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui AMĂRIOAREI DUMITRU – ALIN, în vârstă de 28 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei CRISTESCU ȘTEFANIA – CODRINA în vârstă de 21 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 31.05.2019.

Afișată astăzi 21.05.2019

print