21 iunie 2024

Publicație căsătorie Andrei Adrian – Constantin și Buculei Alexandra – Georgiana

                                                                           P U B L I C A Ț I E

Astăzi 07.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui ANDREI ADRIAN – CONSTANTIN, în vârstă de 28 de ani, domiciliat în comuna Stăuceni, județul Botoșani  și a d-rei BUCULEI ALEXANDRA – GEORGIANA, în vârstă de 25 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 17.08.2019.

Afișată astăzi 07.08.2019

print