30 September 2023

Publicație căsătorie Andrei Ionuț și Bădărău Mihaela

                                                                               P U B L I C A Ț I E

Astăzi 04.06.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui ANDREI IONUȚ, în vârstă de 24 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei BĂDĂRĂU MIHAELA în vârstă de 22 de ani, domiciliată în comuna Români, județul Neamț.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 14.06.2019.

Afișată astăzi 04.06.2019

print