12 iunie 2024

Publicație căsătorie Andrieș Adrian și Trifan Diana – Georgiana

                                                                                P U B L I C A Ț I E

Astăzi 16.04.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui ANDRIEȘ ADRIAN, în vârstă de 30 de ani, domiciliat în comuna Holboca, județul Iași și a d-rei TRIFAN DIANA – GEORGIANA în vârstă de 31 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 25.04.2019.

Afișată astăzi 16.04.2019

print