22 mai 2024

Publicație căsătorie Angheluță Leonard și Muntianu Elena

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 28.06.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui ANGHELUȚĂ LEONARD, în vârstă de 58 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei Muntianu Elena în vârstă de 44 ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 08.07.2019.

Afișată astăzi 28.06.2019

print