12 iunie 2024

Publicație căsătorie Apetrei Vasile – Viorel și Ștefan – Pristavu Alexandra

                                                                                 P U B L I C A Ț I E

Astăzi 28.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui APETREI VASILE – VIOREL, în vârstă de 31 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei ȘTEFAN – PRISTAVU ALEXANDRA, în vârstă de 26 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 07.09.2019.

Afișată astăzi 28.08.2019

print