27 September 2023

Publicație căsătorie Apetri Paul și Grozav Viorica – Violeta

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 27.02.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui APETRI PAUL, în vârstă de 51 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei GROZAV VIORICA – VIOLETA, în vârstă de 58 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 08.03.2019.

 

Afișată astăzi 27.02.2019.

print