27 September 2023

Publicație căsătorie Bătrînu Ionuț – Florin și Balușca Aliona

                                                                          P U B L I C A Ț I E

Astăzi 18.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui BĂTRÎNU IONUȚ – FLORIN , în vârstă de 33 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei BALUȘCA ALIONA, în vârstă de 26 de ani, domiciliată în Republica Moldova.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 28.09.2019.

Afișată astăzi 18.09.2019

print