21 mai 2024

Publicație căsătorie Boboc Mihail și Popa – Mocanu Niculina

                                                                            P U B L I C A Ț I E

Astăzi 10.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui BOBOC MIHAIL, în vârstă de 42 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei POPA – MOCANU NICULINA, în vârstă de 47 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 20.09.2019.

Afișată astăzi 10.09.2019

print