2 decembrie 2022

Publicație căsătorie Bordianu Vasile și Sârghie Lenuța

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 22.06.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Bordianu Vasile, în vârstă de 49 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei Sârghie Lenuța, în vârstă de 40 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 02.07.2020.

Afișată astăzi 22.06.2020

print