27 noiembrie 2021

Publicație căsătorie Botezatu Adrian – Liviu și Negrei Ionela – Loredana

                                                                            P U B L I C A Ț I E

Astăzi 07.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui BOTEZATU ADRIAN – LIVIU, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău  și a d-rei NEGREI IONELA – LOREDANA, în vârstă de 33 de ani, domiciliată în comuna Dumbrăvița, județul Brașov.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 17.08.2019.

Afișată astăzi 07.08.2019

Print